Klaonica

Krois in sinovi, d.o.o.

 

OPREMA ZA KLAONICU

KLIJEŠTA ZA OMAMLJIVANJE, PIŠTOLJI, PATRONE, KLIJEŠTA ZA ROGOVE..